τι είναι το bookworm;

To Bookworm είναι μια online λέσχη ανάγνωσης. Δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2014 για να βοηθήσει τα μέλη της να διαβάζουν περισσότερα καλά βιβλία στην ελληνική γλώσσα, να συζητούν γι’ αυτά και να ανακαλύπτουν μαζί καινούρια. Από τότε και κάθε μήνα, τα μέλη του Bookworm διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο και κουβεντιάζαμε γι' αυτό σε συζητήσεις και εκδηλώσεις που οργανώνονταν σε διάφορους χώρους και online.

Μέχρι τον Αύγουστο του 2022, στο Bookworm διαβάσαμε 100 βιβλία.